Số báo danh:

               Nhập đúng số báo danh 
Số báo danhHọ và tênNgày sinhĐTƯTCơ bản (10 điểm)Đ-TV-NP (90 điểm)Viết (60 điểm)Ph.Vấn (50 điểm)Tổng môn CS(10 điểm)Tổng điểmĐiểm NN2Môn thi NN
Kết quả: 0 thí sinh