Số BD:

               Thí sinh nhập Số báo danh để tra cứu KQ thi sát hạch tiếng Anh bậc 2 đợt 2 ngày 08.09.2017  
STTHọ và tênMã sinh viênNgày sinhKhoaTrườngĐiểm thiĐánh giá
Kết quả: 0 thí sinh