Số CMTND:

               Dùng thanh trượt để duyệt danh sách kết quả tìm kiếm  
STTHọ và tênNgày sinhTrường Đối tượng tuyển thẳngNgành trúng tuyển
(Trúng tuyển nếu đạt các điều kiện bên dưới)
Kết quả: 0 sinh viên