mã sinh viên:

               Dùng thanh trượt để duyệt danh sách kết quả tìm kiếm  
STTHọ và tênKhoaKhóaHọc phần được miễnSố tín chỉSố tiền/TCThành tiền
Kết quả: 0 sinh viên